Foto: Ronny Nilsen.


Styret for arbeidsgruppen "Svolvær Lysets By"

Knut Roar Johansen.   Mobil: 95 10 90 02   E-post: Knut.Roar.Johansen@vagan.kommune.no
Viggo Berg.   Mobil: 91 15 60 71   E-post: viggo@conit.no
Steinar Joraandstad. E-post: steinar@joraandstad.no
Leder, Baard Nordby.   Mobil; 99 57 10 90   E-post; Baard.Nordby@lofoten-industri.no


Arbeidsgruppen Svolvær Lysets By er en undergruppe av Svolvær Innbyggerforening.
Kontakt Svolvær Innbyggerforening. E-post: svolvaer@innbygger.no

Denne nettsiden kan nås på adressene;
www.lysetsby.info
www.lysetsby.no
www.svolvarlysetsby.no
OM - Lysenes plassering.

Lysene er plassert slik at de ikke skal være til sjenanse for hverken biltrafikk, båttrafikk eller for de som ferdes i området eller på annen måte har lysene i sin nærhet.

Til alle de belyste elementene er det bruk LED lys som har en lysstyrke fra 80 til 120 watt.

Copyright©SvolværLysetsBy