Foto: Roy Størkersen.

Ideèn, -Svolvær Lysets By, har sitt utspring fra slutten av 1980 tallet, da lokal initiativtaker tok til orde for å lyssette Svolværgeita, fiskerkona og kulturhistoriske byggverk i mørketiden, -til glede for byens beboere og besøkende. Med årene så har ideen utviklet seg til å omfatte begrepet "LYSETS BY". 

I 2011 ble foreningen "Svolvær Lysets By" stiftet, og samme år ble de første fiskehjellene i havna belyst. Høsten 2013 var Svolvær godt igang med å etablere seg som "lysbyen" i regionen.


PROSJEKTBESKRIVELSE 2012 Pdf.
-- HISTORIKK SVOLVÆR LYSETS BY


NYHETER

21.01.2016

Tester lys
på SvolværgeitaPlanen er at Svolværgeita skal lyses opp i oktober. «Geita»
er ikke det eneste prosjektet Svolvær Lysets By har på
blokka.

Med hjelp fra selskapet Skipselektronikk på Vestvågøy, fikk Baard
Nordby og de andre i Svolvær Lysets By testet ut lyskastere på
Svolværgeita tirsdag kveld.

– Vi testet ut tre forskjellige lyskastere, en om gangen, forteller
Nordby.

Svolvær Lysets By har fått tillatelse til å lyssette fjellformasjonen i
en periode på omtrent seks måneder. Dette blir de å gjøre fra oktober
i år til ut mars neste år.

LES MER LOFOTPOSTEN 20.01.2016Følg oss på Facebook


 
07.01.2016

Svolvær som -lysets by
-begynner å befeste seg i folks bevissthet

Oftere og oftere ser vi at Svolvær, i ulike sammenhenger, blir betegnet som -Lysets By.

Dette viser at det arbeidet vi har gjort med å gjøre Svolvær til -lysets by, -gjennom lyssetting av stedets og lofotens kulturhistorie, samt å ha satt fokus på "Svolværlyset", -har blitt positivt mottatt av både lokalbefolkning og av folk utenfor bygrensa.

Sist ut er mobiloperatøren Netcom som har brukt begrepet i sin markedsførings-video som du kan se her, -om dekning av 4G.
02.10.2015

Lysene tent i Lysets By

1. oktober 2015 ble lysene tent på våre faste installasjoner i Svolvær.

I år har vært en glede å tenne lysene i Lysets By, forteller Baard Nordby, leder for gruppen Svolvær Lysets By, da 99 prosent av våre opplyste objekter har fått faste lys installasjoner. Det har omtrent bare vært å slå på lysbryteren.

Men noe gjenstår. På nordsiden av kirken har vi montert en ekstra lyskaster som blir koblet til strømnettet i løpet av en ukes tid.

Ute på Kuba har vi gjort klar for to nye lyskastere som skal lyse opp den ytterste delen av fiskehjellene. Lysene blir montert i løpet av kort tid.

Når det gjelder belysning av Svolværgeita så arbeider arbeidsgruppen med å finne den beste tekniske løsningen. Det blir muligens ikke noe belysning av den denne vinteren da arbeidsgruppen velger å bruke litt tid på dette.

På bildene ser vi nederst Esben Nikolaisen som borrer hull til de to ekstra lys stativene ute på Kuba. Bilde over holder Baard Nordby og Viggo Berg på med å montere ekstra lyskaster på nordsiden av kirken, og øverst bilde av Baard som tenner lysene i Lysets By.
Tekst/foto: Bjørn Kenneth Hansen.


HER FINNER DU VÅRE FASTE INSTALLASJONER
FØLG OSS PÅ FACEBOOK01.09.2015
Lyssetting av Svolværgeita

Åpner for opplyst Svolværgeit

Planutvalget vedtok mandag at de vil ha en prøveordning på opplyst Svolværgeit.

Søknaden som ble behandllet i planutvalget i Vågan sitt møte mandag ettermiddag  gjaldt om man skal lyse opp Svolværgeita enten fra oktober 2015 til søndagen etter VM i skreifiske 2016, eventuelt samme tidsrom fra 2016-2017.

Holger Pedersen (Ap) redegjorde i møtet for at han tidligere har vært mot opplyst Svolværgeit. - Jeg synes det er greit det som nå søkes om. Hele poenget er jo at det skal være en prøveordning, sa han.

Han viste særlig til at  både innbyggerforeningen i Svolvær, samt andre, har støttet forslaget om prøveordning. - Så jeg kan være med og se om dette fungerer, sa han.

LES MER LOFOTPOSTEN 01.09.2015

16.02.2015
Begrepet -Svolvær Lysets By

Svolvær som -lysets by
-begynner å befeste seg i folks bevissthet

Oftere og oftere ser vi at Svolvær, i ulike sammenhenger, blir betegnet som -Lysets By.

Dette viser at det arbeidet vi har gjort med å gjøre Svolvær til -lysets by, -gjennom lyssetting av stedets og lofotens kulturhistorie, samt å ha satt fokus på "Svolværlyset", -har blitt positivt mottatt av både lokalbefolkning og av folk utenfor bygrensa.

Sist ut er mobiloperatøren Netcom som har brukt begrepet i sin markedsførings-video som du kan se her, -om dekning av 4G.

Her er link til noen av de som vi finner på nettet som bruker begrepet Lysets by om Svolvær.

Vågan Arbeiderparti vil etablere Svolvær som Lysets By - Lofoten Suit Hotell - Widerøe - Lamholmenfestivalen - Reisebrevet - Pinsta - Tiendeo - Sparebanken Vest - Finnøy Buss

18.02.2015

Delte meninger om lys på Svolværgeita

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer mener det holder å belyse det menneskeskapte. -Fjellene og naturen bør Vårherre få ta seg
av, sier hun.

Forslaget om å belyse Svolværgeita ble gjenstand for kraftig debatt da det først ble lanser på slutten av 80-tallet. Nå har Svolvær Lysets By igjen tatt opp tråden, og ønsker å sette lyskasterne både mot Svolværgeita og Løva. Det synes reiselivssjef i Destination Lofoten, Elisabeth Dreier, blir i meste laget.

Jim Eide i selskapet Event Lofoten, mener derimot at det kan ha positiv effekt å belyse lokale monumenter, inkludert Svolværgeita.

LES MER VÅGANAVISA 18.02.2015

28.01.2014

Vil ha lys på Geita og Løva

Svolvær Lysets By sender søknad til Vågan kommune.

Nå søker lysets by om å få lyssette de to kjente fjellformasjonene. Denne uke sendes brevet til Vågan kommune med forespørsel om tillatelse til å prøvebelyse.

"Felles for begge prosjektene er at søknaden gjelder for en lyssesong oktober til april innenfor en 3 år periode. Forhåpentligvis lyssesongen 2015/16. Tiltaket strider ikke mot noen bestemmelser i lovverket, dette i følge saksutredning fra tidligere behandling i kommunen av lignende søknad. Resultatet av behandlingen av søknaden vil allikevel være retningsgivende for styret i Svolvær Lysets By."

LES MER VÅGANAVISA 28.01.2015

03.12.2014

Ser lyset - men har ikke penger

Politikerne er positive til lysets by, men trang kommuneøkonomi
gjør det vanskelig å prioritere penger til prosjektet.

Prosjektet Svolvær Lysets by, som ble startet i 2012, har med sin lyssetting av det offentlig rom blitt lagt godt merke til av byens innbyggere.

Gjennom kronerullingen i Våganavisa ble det nå i høst samlet inn over 100.000 kroner til siste lysprosjekt; lys på Svolvær kirke. Den siste uken har også private aktører som Anker Brygge og Svinøya Rorbuer belyst egne anlegg.

LES MER VÅGANAVISA 03.12.2014

29.11.2014
Svolvær - lysets by.
Kirken i Vågan. LOFOTKATEDRALEN.NO Ekstern link.
26.11.2014

Nå ser resten av byen også lyset

Lysets By inspirerer også andre til å lyssette Svolvær. Neste ut er Svinøya Rorbuer.

– Jeg gleder meg som en unge!! – Jeg er så spent! Ola Skjeseth hos Svinøya Rorbuer humrer godt og gjør seg klar til å fyre opp 14 lyskastere på Svinøya. De skal lyssette to av fiskehjellene i nærområdet, og det skjer allerede til helgen. De siste dagene er utstyret kjøpt inn, og Skjeseth har fått teknisk assistanse av ildsjelene i Lysets By.

– Jeg må bare si det; den gjengen der gjør en fantastisk jobb for Svolvær. Vi ser allerede effekten av det de har satt i gang, og nå synes jeg det er på tide at næringslivet også blir med.
LES MER VÅGANAVISA 26.11.2014

25.11.2014
Flere partnere slutter seg til Lysets By.

Opplyst by skaper stort engasjement.

Nye prosjekt er i gang i Svolvær Lysets By. Svinøya Rorbuer, Anne Bro og Anker Brygge går inn i prosjektet og lyser opp hver sine element. Og mandag ble kirka lyssatt.

Den ærverdige jakten «Anne Bro» som er 104 år gammel og godt tatt hånd om av Vågan Kystlag blir nå opplyst. Båten ligger ved fiskemottaket til L. Bergs Sønner på Svinøya i Svolvær med hele bredsiden til innløpet i Østre Havn. Den gamle Hardanger-jakten vil bli et vakkert skue også nå i mørketiden.

Anker Brygge skal lyssette Hjellhuset midt Lamholmen, som er kledd med en ytre fiskehjell. Og Ola Skjeseth lyssetter to hjeller på Austerøya på Svinøya.

LES MER LOFOTPOSTEN 25.11.2014

Kronerulling for kirkelys.
I september 2014 startet gruppen kronerulling sammen med VÅGANAVISA for å få Svolvær kirke belyst. Mange hadde bidratt og sluttresultatet ble kroner 108 500,-

SE HVEM SOM HAR BIDRATT TIL Å OPPLYSE SVOLVÆR KIRKE

15.10.2014
Kronerulling for kirkelys i Våganavisa.

"Vi takker alle for en
fantastisk giverglede"

ldsjelene i Lysets by har fått inn over 100.000 kroner til lys på Svolvær kirke. Det gir ekstra motivasjon til å stå på videre.

Seks uker har gått siden ildsjelene i Lysets by startet kronerulling i Våganavisa for lyssetting av Svolvær kirke. Denne uken ble målet om 100.000 kroner nådd, og styret er både fornøyd og takknemlig for alle som har bidratt.

Helt fantastisk! Vi ønskerå takke alle som har bidratt, fra Våganavisas 18.000 kroner, til de mindre beløpene. Her er både små og store bidrag viktige, og det engasjementet folk viser, motiverer oss til å jobbe videre med prosjektet, forteller styremedlem Baard Nordby.

LES MER VÅGANAVISA
15.10.2014


08.10.2014

Se, Svolvær lyser i natta!

Når mørket senker seg om kvelden, lyser vakre Svolvær fortsatt.

Tirsdags kveld skinte de to hjellene og treet som står for seg selv på Kuba, for første gang i høst.

De siste dagene har de fem ildsjelene bak "Svolvær - lysets by" jobbet intensivt med å legge kabler mellom lyskasterne.

LES MER LOFOTPOSTEN 08.10.2014


08.10.2014
Kronerulling for kirkelys i Våganavisa.

"Vi ser lyst på det meste"

Jo mer hyggelig det er å bo her, jo mer hyggelig er det å komme på besøk.

Baard Nordby og resten av styret i prosjektet Svolvær Lysets by har snart nådd 100.000 i innsamlede midler til lyssetting av Svolvær kirke. Norby forteller hvorfor et slikt prosjekt er viktig for Svolvær.

Både de fastboende og de som kommer på besøk ser at Svolvær er en by som vil noe. Jo mer hyggelig det er å bo her i Svolvær i mørketida, jo mer hyggelig er det å komme på besøk. Vi vil at innbyggere og besøkende skal trives her, forteller Nordby.

LES MER VÅGANAVISA 08.10.2014

Bilde: Baard Nordby (fra venstre) Bjørn kenneth Hansen, Viggo Berg og Knut Valle i Fr. Wangsvik As samarbeider om belysningen av Svolvær kirke.
Foto: Rachel Antonsen

01.10.2014
Kronerulling for kirkelys i Våganavisa.

”Lys gir glede og energi!”

Hilde Nina Rodahl måtte ikke tenke seg om en gang før hun sa ja til å bidra til permanent lys på Svolvær kirke.

Jeg synes det er veldig bra og artig at man nå får til dette – og det takket være ildsjelene som har stått på fra dag én. Lys gir glede og positiv energi, så det er klart jeg støtter et slikt prosjekt. Jeg måtte ikke engang tenke meg om når jeg ble spurt, smiler Rodahl.

På vegne av butikkene Shoeday, Lene V og Eurosko gir butikkdriveren derfor 3000 kroner til ”Svolvær – Lysets by” og deres planer om belysning av kirken i Svolvær.

LES MER VÅGANAVISA 01.10.2014


24.09.2014
Kronerulling for kirkelys i Våganavisa.

”Majestetisk med lys”

Daglig leder Erling Santi Falch hos Saga Fisk AS er en solid støttespiller for Svolvær Lysets by.

Bedriften har i flere omganger bidratt med praktisk og økonomisk hjelp til lysforkjemperne og har også fått lyst opp noen av fiskehjellene på Kuba. Nå har Saga Fisk gitt 10.000 kroner til belysning av Svolvær kirke.

– Kirka ligger fint til i byen, og det gjør seg med litt lys. Den blir så pen og majestetisk når den blir opplyst, sier Erling Santi Falch.

LES MER VÅGANAVISA 24.09.2014


17.09.2014
Kronerulling for kirkelys i Våganavisa.

”Kirka er et fantastisk
landemerke som
fortjener å bli sett”

Pengene fortsetter å strømme inn til fast belysning på Svolvær
kirke. Per Odd Krystad er en av mange som ønsker å gi til
prosjektet.

Hvorfor jeg ønsker å gi penger til lys? Jo, for dette er jo mi kirke. Her har jeg både blitt døpt, konfirmert og gift. Dessuten er den et fantastisk landemerke som fortjener å bli sett.

LES MER VÅGANAVISA 17.09.2014


10.09.2014
Kronerulling for kirkelys i Våganavisa.

Lions gir lyspenger til Svolvær kirke.

Lions i Svolvær har gitt 5000 kroner til prosjektet som ønsker
å lyse opp Svolvær kirke. Det samme har flere andre
bedrifter.

Det er tydelig at lys engasjerer, smiler en godt fornøyd Baard Nordby i Svolvær – Lysets by etter et fast håndtrykk og lovnad om 5000 kroner fra Lions-president Eilif Jørgensen.

– Jeg var så heldig å få holde et foredrag om prosjektet vårt for
medlemmene nylig, og det er en stor opplevelse å høre at 25 mann er enige i alt jeg sier, humrer Nordby

LES MER VÅGANAVISA 10.09.2014


03.09.2014
Kronerulling for kirkelys.

Våganavisa sponser strøm, og nå blir det kronerulling for å kjøpe lyskastere til kirka

Prosjektet ”Svolvær – Lysets by” skal lyse opp Svolvær kirke på permanent basis. Til det behøver man 100.000 kroner.

Bakgrunnen for dette er et ønske fra vår side om å utvikle prosjektet vårt videre. Vi hadde derfor en prøvebelysning av kirken i vinter, hvor vi testet ut ulike typer belysning, forteller Baard Nordby.

Kirkelig fellesråd sa så ja til prosjektet etter at Våganavisa sa seg villig til å bidra med inntil 6.000 kroner hvert år i tre år til strømutgifter, noe vi er kjempetakknemlige for.

LES MER-SE HVEM SOM HAR BIDRATT TIL KRONERULLINGEN
VÅGANAVISA
03.09.2014


02.09.2014
Belysning av Svolvær kirke.

Ny lys ide om å lyssette Svolvær kirke

Svolvær Lysets by har et nytt prosjekt i Svolvær. Nå retter de blikket mot Svolvær kirke.

Det er Baard Nordby, leder for Svolvær Lysets by, som forteller at Svolvær Lysets by nå har nye planer for å gjøre Svolvær et lysere sted å være i vinter.

Ikke bare har de fjernet skog langs veien inn mot Svolvær tidligere i år. Nå går de i gang med en innsamling for lyssetting av Svolvær kirke.

LES MER LOFOTPOSTEN 02.09.2014


23.05.2014
Lyssetting av fiskehjellene på kvelden er et eksempel på kunstneriske uttrykk som
bygger opp om den stolte identiteten til historien til stedet.
Distriktssenteret. Kompetansesenter for distriktsutvikling.

Svolvær nådde ikke helt til topps, men er blant de fem stedene som får ros.

Lofotposten har tidligere skrevet om juryen som reiser land og strand rundt for å kåre Norges mest attraktive sted. Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut 250 000 kroner til vinneren, som i år ble vakre Kongsberg.

Svolvær blant de fem mest attraktive. Juryen mener det er mye å lære av Svolvær.


LES MER LOFOTPOSTEN 23.05.2014
SE FINALESTEDENE


09.04.2014
Prøvebelysning av Svolvær kirke.

Lys i mørketid

Svolvær kirke ligger strategisk til på toppen av byen, og skal framstå som et opplyst landemerke.

Prosjektet «Svolvær lysets by» gjorde et lysende forsøk i begynnelsen av april med å lyssette kirka i byen.

– Belysning av Svolvær kirke inngår som en del av planen i vårt prosjekt. Vi avsluttet årets vintersesong, hvor vi har lyssatt fiskehjellene på Kjeøya, og bunkeren på Kuba etter VM i skreifiske. Da vi slo av lyset på disse to prosjektene, benyttet vi lyskasterne til å lyssette Svolvær kirke, som et test, sier Baard Nordby i «Svolvær lysets by».

LES MER LOFOTPOSTEN 09.04.2014


Copyright©SvolværLysetsBy.