Foto: Ronny Nilsen.

KART BELYSTE ELEMENTER - SVINØYA - KUBA - SVOLVÆR SENTRUM - ØVERVÆRET - VIKA

BILDER FRA DE BELYSTE ELEMENTENESvinøya - Kuba

Fiskehjeller.

En fiskehjell eller fiskehesje er et reisverk i tre for utendørs tørking av fisk, -i hovedsak brukt til tørking av Skrei under LOFOTFISKET. I Svolvær har fiskehjellene form som et stort hustak hvis møne ligger 6 til 8 meter over bakken. Disse pyramidehesjene eller "Lofotens katedral" som de og kalles har vært brukt til tørking av fisk siden før middelalderen.

SVINØYA RORBUER tilbyr guidet FISKEVÆRSVANDRING blandt de belyste fiskehjellene på Svinøya, -som er den eldste delen av Svolvær.

Krigsminne.
bunkersanlegg og kanonstilling. Etter LOFOTRAIDET 4. mars 1941 beordret Hitler tungt hærartelleri til beskyttelse av Norskekysten.  Tyske luftvåpen fikk ordre om å skjerpe innsatsen i kyststrøkene og da særlig i Lofoten.

Dette var starten på et omfattende arbeide med å bygge bunkre, festningsanlegg og maskingeværstillinger blant annet i Svolvær. Svolvær er derfor den by i Norge som har flest bunkre, stillinger, tunneler etc. på 2 kvadrat km.

Frakteskuta Anne Bro.

M/J Anne Bro ble bygget som seiljakt i 1911, kanskje på et verft inne på vågen i Kristiansund, muligens Målland-verftet. Hun var rigget som gaffelrigget slupp og førte tre forseil i tillegg til storseil, - og antakelig toppseil. Lengden var opprinnelig 62 fot. ANNE BRO

VÅGAN KYSTLAG overtok Anne Bro i 1996. I 2005 var Anne Bro ferdig til “vern gjennom bruk” og første oppdraget var som deltakerbåt under VM i Skreifiske det året.


Lilleøya - Svolvær sentrum

Svolvær kirke
Kirken som ligger vakkert til på Langåsen i sentrum av Svolvær ble oppført i 1934 med innsamlede midler av byens befolkning.
SVOLVÆR KIRKE

Hjellehus, Lamholmen
Lamholmen har vært bebodd helt tilbake til tidlig på 1800-tallet. Her var flere fiskemottak, trandamperi, tønnefabrikk samt rorbuer, fjøs og bolighus. Det var hektisk aktivitet på øya på den tida som i all hovedsak dreide seg om produksjon av saltfisk og tørrfisk.! ANNKER BRYGGE


Øverværet - Vika
Svolvær Kapell
- og Svolvær kirkegård ligger vakkert til i Øvreværet, rett nedenfor Svolværfjellet, Fløya og den kjente Svolværgeita.

Kirkegården ligger der den første bebyggelsen i Svolvær fant sted for over 500 år siden. Kirkegårdsgrunnen var opprinnelig endel av "Gården Svolvær" SVOLVÆR KIRKEGÅRDS VELFORENING
Kart belyste elementer
Klikk på tallene for å se bilder fra belyst element, -eller scroll ned på siden for å se alle bildene.


Kart 1. - Svinøya

Kjeøyskjæret

Lyspunkt 1:
Belyst en fiskehjell tilhørende L. BERG SØNNER og et grantre.

Kjeøya
Lyspunkt 2:
Fiskehjell, 100 m. Tilhørende SAGA FISK

Lyspunkt 3:
Fiskehjell, 200 m. Tilhørende SAGA FISK

Lyspunkt 4:
Krigsminne, opplyst bunkersanlegg og kanonstilling fra andre VERDENSKRIG.

Austerøya
Lyspunkt 5: Fiskehjell tilhørende SVINØYA RORBUER
Lyspunkt 6: Fiskehjell tilhørende SVINØYA RORBUER
Reiselivsbedriften har selv stått for belysningen.

Svinøya
Lyspunkt 7: Frakteskuta Anne Bro fra 1911
Skuta tilhørende VÅGAN KYSTLAG - SE BILDER AV SKUTA
Kystlaget har selv stått for belysningen.
Kart 2. - Lilleøya - Svolvær sentrum

Lyspunkt 8:

Belyst en hjellhus tilhørende ANKER BRYGGE
Bedriften har selv stått for belysningen.

Lyspunkt 9:
Svolvær kirke. LOFOTKATEDRALEN.NO
Se og: Svolvær Lysets By, Lofotkatedralen.no


Kart 3. - Øverværet - Vika

Lyspunkt 10:

Belyst Kapell. Svolvær Lysets By belyste kapellet i desember 2014 og fra januar 2015 overtok menighetsrådet ansvaret for belysningen.

SVOLVÆR KIRKEGÅRDS VELFORENING

Kart.1881.noBilder fra de belyste elementene


Belyst fiskehjell på Kjøyskjeret tilhørende L. Berg Sønner. No 1 på kart 1. Foto: Ronny Nilsen.
Belyst fiskehjell på Kjøyskjeret tilhørende L. Berg Sønner og belyst grantre. No 1. på kart 1.
Hurtigruten ved kai med belyst bunker på Kjeøya fra andre verdenskrig, no 4. og belyste fiskehjeller tilhørende Saga Fisk, no 2. og 3. på kart 1.
Belyste fiskehjeller på Kjeøya tilhørende Saga Fisk, no 2. og 3. på kart. I bakgrunn bunker fra andre verdenskrig. No 4. på kart 1.
Belyst fiskehjell på Kjeøya tilhørende Saga Fisk, no 2. på kart og belyst bunker fra andre verdenskrig. No 4. på kart 1.
Belyst fiskehjell på Austerøya tilhørende Svinøya Rorbuer. No 5. på kart 1.
Belyst fiskehjell på Austerøya tilhørende Svinøya Rorbuer. No 5. på kart 1.
Belyste fiskehjeller på Austerøya tilhørende Svinøya Rorbuer. No 5. og 6. på kart 1.
Foto: Geir Halvard Nilssen.M/J Anne Bro tilhørende Vågan Kystlag er belyst med en lyskaster. No. 7. på kart over Svinøya 1.
Belyst hjellhus på Lamholmen tilhørende Anker Brygge. No 8. på kart 2.
Belyst hjellhus på Lamholmen tilhørende Anker Brygge. No 8. på kart 2.
Svolvær kirke. No. 9. på kart 2.
Svolvær kirke. No. 9. på kart 2.
Kapellet. Svolvær kirkegård. No. 10. på kart 3.Kapellet. Svolvær kirkegård. No. 10. på kart 3.TOPPEN
Copyright©SvolværLysetsBy
KLIKK FOR Å SE BILDE KLIKK FOR Å SE BILDE KLIKK FOR Å SE BILDE KLIKK FOR Å SE BILDE KLIKK FOR Å SE BILDE KLIKK FOR Å SE BILDE KLIKK FOR Å SE BILDE KLIKK FOR Å SE BILDE KLIKK FOR Å SE BILDE