Foto: Roy Størkersen.Svolvær Lysets By
er en arbeidsgruppe under
SVOLVÆR INNBYGGERFORENING

Arbeidsgruppen består av Rune Sørensen, Bjørn Kenneth Hansen, Knut Roar Johansen, Viggo Berg
og leder Baard Nordby.

Arbeidsgruppen skal arbeide for å befeste begrepet "Svolvær Lysets
By" ved å arbeide for "faste lys-
installasjoner" som i hovedsak skal lyse opp vår kulturhistorie.
Samarbeidspartnere

VÅGAN NÆRINGSFORENING
VÅGAN KOMMUNE


Historikk
På SvolværPortalen finner du
en presentasjon av prosjektet, bilder, video, historikk og linker
til omtaler i nettaviser.

SVOLVAER LYSETS BY


Følg oss på Facebook
Lokale støttespillere
Bedrifter og enkeltpersoner som har bidratt til at prosjektet Svolvær Lysets By kan realiseres.


Anker Brygge AS

John Berg
Neso
Lofoten Industri AS
Rørleggermester Frank Størkersen
Lions Svolvær (Herrer)
Gerhard Svenning AS
Carl Strøm Optikk

Øs Svolvær
Nordnorsk Revisjon
Skandinavisk høyfjellsutstyr

Ingebjørg Bjørgum
Sverre Alsos


Rimi
Rema
Skarvik AS
Kiwi
PJ. Rødsand
Per Odd Krystad
Opplæringskontoret
Tannlege Stein Alsos
Trygve Nygård
Lena Petersen
Espen Nikolaisen
LeneV
EuroskoShoeday
Unik Frisør
Fr. Wangsvik AS
Økonomitorget Svolvær
Lions damer
Stig Arne Tobiassen
Perfect Partner
Advokat Olav Farstad
Sport1/Sportshuset Svolvær
Advokat Roland Kjeldahl
Optimat
Marinepollen Autosenter
● Disse har gitt penger til belysning av Svolvær kirke:

Saga Fisk AS 10 000,- Anker Brygge AS 5000,- John Berg 5000,- Neso 5000,- Lofoten Industri AS 5000,- 
Rørleggermester Frank Størkersen 5000,- Lions Svolvær (Herrer) 5000,- Gerhard Svenning AS 5000,- Carl Strøm Opptikk 6000,-

Rimi 5000,- Rema 2500,- Skarvik AS 2000,- Kiwi 2000,- PJ. Rødsand 2000,- Per Odd Krystad 1000,- Opplæringskontoret 1000,- Tannlege Stein Alsos 1000,- Trygve Nygård 1000,- Lena Petersen 500,- Espen Nikolaisen 500,- LeneV 1000,- Eurosko 1000,- 

Shoeday 1000,- Unik Frisør 1000,- Fr. Wangsvik AS 10.000 Økonomitorget Svolvær 3000,- Lions damer 2500,- Marinepollen Autoservice 3000,- Stig Arne tobiassen 500,- Perfect Partner 2000,- Unik Frisør AS 1000,- Advokat Olav Farstad 2000,- 

Ø Svolvær 1000,- Nordnorsk Revisjon 5000,- Skandinavisk høyfjellsutstyr 2500,- Sport1/Sportshuset Svolvær 2500,- Advokat Roland Kjeldahl 5000,- Ingebjørg Bjørgum 1000,- Sverre Alsos 1000,- Marinepollen Autosenter 3000,- Optimat 5000,-

● I tillegg sponser VÅGANAVISA strømutgiftene med inntil 18.000 kroner de neste tre årene.


 

Copyright©SvolværLysetsBy